Publicerad: 15 april 2016

Några frågor om offentlighet och sekretess

Departement: Justitiedepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Staffan Wikell

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begränsar sitt yttrande till de delar som berör
kommuner, landsting och regioner.

SKL tillstyrker den föreslagna utvidgningen av den s.k. bibliotekssekretessen.

SKL har ingen erinran mot att sekretess införs för uppgift om enskilds personliga
förhållanden vid avgivande av stödförklaringar vid medborgarini­tiativ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011.

SKL tillstyrker också ut­vidgningen av den personaladministrativa sekretessen till att generellt
gälla gruppen anställda hos myndighet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!