Publicerad: 16 september 2016

Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m. m.

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-09-16
Besvarat av SKL: 2016-09-16
Ansvarig på SKL: Fredrik Bäck

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker Naturvårdsverkets förslag om genomförande av ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

  • SKL delar den generella uppfattningen inom EU om att plastbärkassar är betydande källor till nedskräpning och att åtgärder som mot­verkar att plastbärkassar sprids i miljön är nödvändiga för att nå uppsatta klimat- och nedskräpningsmål.
  • Ett alternativ som borde utredas är ett totalförbud av icke nedbrytbara plaster.
  • SKL anser att Naturvårdsverkets uppdrag borde ha omfattat en total översyn av användningen av alla bärkassar och att klimataspekterna särskilt borde ha betonats i uppdraget. En sådan komplettering är nödvändig för att skapa regler som styr mot både minskad nedskräpning och ökad klimatnytta.
  • Om kommunerna kommer att utpekas som ansvariga för den lokala tillsynen måste kommunerna kunna ta betalt för sin tillsyn och de centrala myndigheterna måste ge tydlig tillsynsvägledning till kommunerna. Tillsynen av registerhållningen måste också bli förutsebar för såväl kommunerna, näringen som konsumenterna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!