Publicerad: 15 april 2016

Långtidsutredningen

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-04-27
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Per-Lennart Börjesson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Långtidsutredningens uppgift är att ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. Utredningens scenarier pekar mot att det materiella välståndet i termer av BNP per capita mer än fördubblas fram till 2060. De offentliga finansernas utveckling innebär samtidigt betydande utmaningar.

Den offentliga sektorns långsiktiga finansieringsproblem har dubbla sidor.  Den ena består av den demografiska problematiken med en ökad andel äldre och den andra handlar om att medborgarna vill ha fler och bättre välfärdstjänster i takt med att de materiella förutsättningarna förbättras.

Båda dessa sidor lyfts fram i den statliga långtidsutredningen, men det är enbart konsekvenserna av den demografiska utmaningen som på allvar analyseras. Det saknas därmed i utredningen beräkningar och analyser där de framtida kraven på offentlig välfärd kopplas till utvecklingen av den materiella välfärden. Problemet som långtidsutredningen försöker lösa är därmed enbart den ena halvan av det finansieringsproblem som den offentliga sektorn står inför.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!