Publicerad: 11 mars 2016

Gestaltat livsmiljö (SOU 2015:88)

Departement: Kulturdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund och Louise M Andersson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL tillstyrker att nationella mål för arkitektur, form och design uppdateras.

SKL anser att målen bör preciseras tydligare inom området arkitektur, form och design.

SKL anser att staten kan utarbeta vägledningar för utveckling av frivilliga kommunala program för arkitektur, form och design samt samla goda exempel som stöd för kommunerna.

SKL anser att det är viktigt att höja kompetensen inom offentligt upphandling.

SKL bedömer att en högskoleutbildning med inriktning på arkitektur, byggnadsteknik och lagstiftning för bygglovshandläggare behöver utvecklas.

SKL tillstyrker förslagen om möjligheter att utveckla det innovativa byggandet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!