Publicerad: 15 april 2016

Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-04-15
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Agneta Andersson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit del av slutbetänkande av klagomålsutredningen.

Sammanfattningsvis är SKL positivt till en ändamålsenlig klagomålshantering som utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv. I det klagomålssystem som föreslås ska patienten i första hand få stöd av vårdgivaren. Den som tar emot ett klagomål från patienten ska se till att det hamnar hos rätt vårdgivare.

SKL är positivt till att patientnämndernas verksamhet regleras i en ny lag. I lagen ska det framgå att nämndernas huvudsakliga uppgift är att hjälpa enskilda patienter att framföra klagomål och att få svar av vårdgivaren.

SKL anser att det är olyckligt att begränsa Inspektionen för vård och omsorgs utredningsskyldighet samtidigt som vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter stärks.

Den kommunala finansieringsprincipen är tillämpbar när nya obligatoriska uppgifter införs för kommuner och landsting. Det gäller till exempel när frivilliga uppgifter blir obligatoriska. Utgångspunkten är att landstingens kostnader för nödvändiga förändringar i klagomålssystemet regleras utifrån detta.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!