Publicerad: 15 april 2016

Förslag till förordning om elbusspremie

Departement: Miljödepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Ida Nelson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • SKL tillstyrker en ambition om att premien utformas så att den knyts till linjelagd stadstrafik, där nyttorna från eldrivna fordon blir som störst bland annat med avseende på luft och buller.
  • SKL ser det som positivt att det tillkommer ett stöd som på kort sikt kan täcka en del av de kostnader som ökade miljökvalitetskrav medför för den upphandlade kollektivtrafiken, och genom att stimulera en etablering av elfordon på längre sikt även bidrar till att dessa kostnader minskar.
  • SKL anser att en premie måste riktas så att även länstrafikbolagen har möjlighet att söka premien.
  • SKL anser att premien även ska gälla för reinvestering i elbussar som ska användas för kollektivtrafik enligt befintligt avtal om allmän trafik, som ingåtts innan den 31 december 2015.
  • SKL anser att det bör utredas om det är juridiskt möjligt att tilldela stödet till samtliga parter som beställer eller utför linjelagd kollektivtrafik enligt avtal med grund i allmän trafikplikt. Detta innebär att det stödet även ska kunna tilldelas till de trafikföretag som har ingått avtal om allmän trafik med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, eller till den befogenheter har överlämnats till.
  • SKL anser att det inte får föreligga risk för den sökande att trafik handlas upp under förutsättning av premien, där det senare visar sig att det inte finns medel kvar. Processen för ansökningsförfarandet måste innehålla ett förhandsbesked med garanti om utbetalning.
  • SKL anser att anslagets omfattning måste tydliggöras.
  • SKL anser att en elbusspremie på sikt skulle kunna ingå i exempelvis stadsmiljöavtalen, om dessa får en förlängning och utvecklas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!