Publicerad: 16 september 2016

Förslag till blåkortsdirektivet

Departement: Justitiedepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-09-17
Besvarat av SKL: 2016-09-16
Ansvarig på SKL: Jeanette Grenfors m fl.

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser sammanfattningsvis följande

  • att kommissionens förslag till förändrade regler i blåkortsdirektivet inte är proportionerligt och att det, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, fortsatt måste finnas ett utrymme för nationell reglering i frågor om arbetskraftsinvandring från tredje land,
  • delar bedömningen att det är angeläget att underlätta högkvalificerad arbetskraftsinvandring till EU samtidigt som de som beviljas arbetstillstånd ska ha rimliga villkor i det land de arbetar,
  • att förslaget får oönskade konsekvenser exempelvis för flyktingar och alternativt skyddsbehövande när det föreslagna blåkortsdirektivet inte tillåter parallella nationella regler,
  • att kommissionens förslag vad gäller artikel 3.4 dessutom innebär att möjligheten att driva en nationell politik på området begränsas,
  • i Sverige bedriver arbetsmarknadens parter, näringsliv, statliga och kommunala myndigheter arbete på olika sätt för att underlätta integration av flyktingar och alternativt skyddsbehövande, vilket inte bör försvåras av regler på EU-nivå.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!