Publicerad: 20 maj 2016

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-27
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Gunilla Thörnwall Bergendahl

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Förbundet har valt att endast kommentera de delar av betänkandet som innebär viktigare författningsändringar eller på annat sätt bedöms av mer strategiskt intresse för våra medlemmar. I övrigt har SKL inga avgörande erinringar mot utredningens slutsatser eller
förslag utan stödjer i huvudsak dessa.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!