Publicerad: 20 maj 2016

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-23
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Anna Gillquist

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning:

År 2012 tillsatte regeringen en kommitté, Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Digitaliseringskommissionens femte delbetänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” innehåller en bra analys av den digitala utvecklingen och pekar ut sex strategiska områden och förslag inom dessa som bör prioriteras i den framtida digitaliseringspolitiken:

  • Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitaliseringen i samhället.
  • Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen.
  • Kompetens för det digitala samhället.
  • Infrastruktur som främjar digitaliseringen.
  • Datadriven innovation för tillväxt och välfärd.
  • Säkerhet och integritet i en digital tid.SKL tycker i stort att betänkandet är väldigt bra och ställer sig bakom flera av förslagen samt avger vissa synpunkter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!