Publicerad: 20 maj 2016

Bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen

Departement: Havs- och vattenmyndigheten
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-31
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår att regeringen avvaktar med att bemyndiga Havs- och vattenmyndigheten att införa nya områden för riksintressen tills dess att ett nytt riksintressesystem är framtaget. När regeringen har ändrat systemet för riksintressen hemställer SKL att få medverka.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!