Publicerad: 15 april 2016

Avdragsrätt vid representation

Departement: Finansdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Jeanette Fored

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL tillstyrker promemorians förslag att i lag ange den beloppsgräns för måltider som är gällande rätt.

SKL kan, på det underlag som presenterats i promemorian, varken tillstyrka eller avstyrka förslaget att i inkomstskattelagen slopa avdragsrätten för måltidsrepresentation.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!