Äldre remisser

Här hittar du remissvar från SKR från åren 2016-2018. Om du vill ha ett remissvar från tidigare år, kontakta registratur@skr.se.

Sök remissyttranden 2016-2018

Alla remissyttranden 2016-2018

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!