Motioner kongressen 2015

Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut.

 1. Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokratin
  Degerfors kommun
 2. Motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 avseende ICORN
  Lars Bryntesson (S) Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun
 3. Motion en om nationell kvot rörande antal klienter per handläggare
  Michael Rosenberg (SD) Ombud för Skåne
 4. Demokratiombudsman – DEMO
  Kurt Karlsson (SD) Ombud för Älvsborgs län
 5. Dagens Samhälle för folket
  Kurt Karlsson (SD) Ombud för Västra Götaland
 6. En flexibel politik för förtätning av våra städer
  Rickard Wall (SD) Ombud för Stockholms län
 7. Motion SKL angående: Absolut nödvändiga förändringar i Sveriges immigrations- och integrationspolitik
  Lars-Johan Hallgren (SD) Ombud för Region Skåne
 8. Motion SKL angående: Mångkulturellt bokslut
  Lars-Johan Hallgren (SD) Ombud för Region Skåne
 9. Motion SKL angående: Förändring av namnet Sveriges Kommuner- och Landsting (SKL) till Sveriges Kommuner, Regioner och Landsting (SKRL)
  Lars-Johan Hallgren (SD) Ombud för Region Skåne
 10. Nätverk för landsbygdskommuner – Fler än varannan medlem berörs
  Henrik Yngvesson (M) Ombud för Kalmar län
 11. Verktyg för kommunala avstämningar
  Staffan Eklöf (SD) Ombud för Jönköpings län, Jörgen Fogelklou (SD) Ombud för Göteborg
 12. Nationell samverkan för att åtgärda brist på vaccin
  Ann-Marie Johansson, Regionstyrelsens ordförande och Björn Eriksson, Regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
 13. Likabehandling av alla människor
  Rickard Wall (SD) Ombud för Stockholms län
 14. Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården
  Christer Jonsson (c) Ombud för Kalmar län, Cecilia Andersson (c) Ombud för Västra Götalands län
 15. Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande
  Hedemora kommun
 16. Regionalisera arbetsmarknadspolitiken
  Kristina Jonäng (C) Ombud för Västra Götaland, Cecilia Andersson (C) Ombud för Västra Götaland, Gunilla Druve Jansson (C) Ombud för Västra Götaland
 17. Införandet av obligatoriska hälsokontroller av nyanlända invandrare
  Lars-Johan Hallgren (SD) Ombud för Region Skåne, Patrik Jönsson (SD) Ombud för Region Skåne
 18. Angående ett djurvänliga samhälle
  Björn T Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 19. Samordnad funktion i SKL för att få tillgång till information om potentiella familjehems historik
  Björn Tenland Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 20. Fördjupad studie om invandringens kostnader för kommuner och landsting
  Björn T Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 21. Klara riktlinjer för vad som får dokumenteras för hand samt med maskin
  Björn T Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 22. Motion angående ett gemensamt socialregister/system för staten/kommunen/landstinget
  Björn T Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 23. Öka självförsörjningsgraden i landet genom kommuner och landsting
  Björn Tenland Nurhadi (SD) Ombud för Blekinge län
 24. Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande
  Åsa Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande, Norbergs kommun
 25. Införandet av kostnadsfri profylax, diagnosticering samt behandling av parodontit
  Mats Erlandsson (SD) Ombud för Region Skåne, Patrik Jönsson (SD) Ombud för Region Skåne
 26. Höj ersättningen för äggdonation
  Carl Johan Sonesson (M) Ombud för Skåne, Gilbert Tribo (FP) Ombud för Skåne
 27. Minimering av anlitandet av hyrpersonal i vården
  Christer Jonsson (c) Ombud för Kalmar län, Cecilia Andersson (c) Ombud för Västra Götalands län
 28. Rätt personal på rätt plats i rätt tid
  Marie Morell (M) Ombud för Östergötland
 29. Barns och ungas hälsa
  Sofia Nilsson (C) Ombud för Skåne
 30. Fler och enklare vägar in i välfärdens yrken
  Marie Morell (M) Ombud för Östergötland, Malin Wengholm (M),  Ombud för Jönköpings län, Marie Ljungberg Schött (M) Ombud för Stockholms län, Peter Carpelan (M) Ombud för Stockholms län
 31. Tidig diagnos – viktigt för ännu bättre vårdresultat
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län
 32. Biljett- och betalsystem
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 33. Förbättra förutsättningarna för digitalisering
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 34. Nationell sammanhållen kunskapsstyrning
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 35. Nationella rekommendationer avseende brukar- och patientmedverkan
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 36. Upphandlad och kommersiell trafik
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 37. Motverka diskriminering
  Staffan Eklöf (SD) Ombud för Jönköpings län
 38. Större nationellt ansvar för kompetensutveckling och utbildning
  Mats Eriksson (M) Ombud för Hallands län, Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ombud för Hallands län, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Hallands län
 39. En giftfri vardag
  Eva Hellstrand (C) Ombud Jämtland, Karin Ernlund (C) Ombud Stockholm
 40. En välfungerande arbetsmarknad
  Marie-Louise Wernersson (C) Ombud för Halland, Stefan Bengtsson (C) Ombud för Halland, Birte Sandberg (C) Ombud för Skåne
 41. Avskaffande av joursystemet för läkare
  Johan Edstav (MP) Ombud för Uppsala län
 42. Barnperspektivet borde och genomsyra verksamheten
  Bo Pettersson (S) Ombud för västra Götaland
 43. Jämnare fördelning av nyanlända
  Sofia Jarl (C) Ombud för Dalarna
 44. Några synpunkter på eventuell förändrad beskattning av förnyelsebar energi
  Peter Söderström (S) Ombud för Värmland
 45. Dags för en jämställd föräldraförsäkring även för hel- och deltidspolitiker
  Leif Walterum (C) Ombud för Västra Götalands län
 46. Landstingens Biobanker – en viktig resurs för forskning
  Dag Larsson (S) Ombud för Stockholms län, Erika Ullberg (S) Ombud för Stockholms län
 47. Öppna jämförelser för elever och föräldrar
  Monica Selin (Kd) Ombud för Västra Götaland, Elisabeth Unell (M) Ombud för Västmanland, Mari-Louise Wernersson (C) Ombud för Halland, Helene Odenjung (Fp) Ombud Västra Götaland
 48. Familjerådgivning och föräldrautbildning
  Andreas Sturesson (KD) Ombud för Jönköpings län, Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län, Gun-Marie Daun (KD) Ombud för Västra Götalandsregionen, Erik Slottner (KD) Ombud för Stockholms län
 49. Rekrytering av specialistsjuksköterskor
  Mia Frisk (KD) Ombud för Jönköpings län, Conny Brännberg (KD) Ombud för Västra Götalandsregionen, Per Larsson (KD) Ombud för Östergötland, Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) Ombud för Sörmland, Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län
 50. Elevhälsogaranti
  Bengt Germundsson (KD) Ombud för Kronoberg
 51. Stödåtgärder för elever som har utsatts för mobbing
  Andreas Sturesson (KD) Ombud för Jönköpings län, Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län, Gun-Marie Daun (KD) Ombud för Västra Götalandsregionen, Erik Slottner (KD) Ombud för Stockholms län
 52. Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) Ombud för Sörmland, Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län, Monica Selin (KD) Ombud för Västra Götalandsregionen, Birgitta Södertun (KD) Ombud för Region Skåne, Per Larsson (KD) Ombud för Östergötland
 53. Samhällsavtal för en lyckad integration
  Erik Slottner (KD) Ombud för Stockholms län, Bengt Germundsson (KD) Ombud för Kronoberg, Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län, Birgitta Södertun (KD) Ombud för Skåne län
 54. SKL:s roll för att utveckla den svenska besöksnäringen
  Conny Brännberg (KD) Ombud för Västra Götalands län, Karl Henriksson (KD) Ombud för Stockholms län, Per Larsson (KD) Ombud för Östergötlands län
 55. Återinför patientansvarig läkare PAL
  Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län, Monica Selin (KD) Ombud för Västra Götalands län, Birgitta Södertun (KD) Ombud för Skåne län, Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) Ombud för Södermanlands län, Mia Frisk (KD) Ombud för Jönköpings län
 56. Åtgärdar för en förbättrad akutsjukvård
  Ella Bohlin (KD) Ombud för Stockholms län
 57. Sociala insatser
  David Lega (KD) Ombud för Västra Götalands län, Bengt Germundsson (KD) Ombud för Kronoberg, Elisabeth Unell (M) Ombud för Västmanlands län, Helene Odenjung (FP) Ombud för Västra Götalands län
 58. Stöd – För att underlätta hälsosamma val
  Birgitta Södertun (KD) Ombud för Skåne län, Mia Frisk (KD) Ombud för Jönköpings län, Elisabeth Unell (M) Ombud för Västmanlands län, Carola Gunnarsson (C) Ombud för Västmanlands län, Helene Odenjung (FP) Ombud för Västra Götalands län
 59. Valfrihet i välfärdsystemen
  Carola Gunnarsson (C) Ombud för Västmanlands län, Helene Odenjung (FP) Ombud för Västra Götalands län, Monica Selin (KD) Ombud för Västra Götalands län
 60. Utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap (IOP)
  Lars Bryntesson (S) Ombud för Stockholms län
 61. Personcentrerad vård
  Suzanne Frank (M) Ombud för Kronobergs län, Marie Ljungberg Schött (M) Ombud för Stockholms län, Annika Tännström (M) Ombud för Västra Götalands län
 62. Digitaliserad vård – en möjlighet för alla
  Nina Lagh (M) Ombud för Uppsala län, Alexander Wendt (M) Ombud för Blekinge län
 63. En väg in till den akuta vården
  Magnus Leivik (M) Ombud för Södermanlands län, Patrik Stenvard (M) Ombud för Gävleborgs län, Fredrik Sjöstrand (M) Ombud för Östergötlands län
 64. Teknisk utveckling och FoU
  Patrik Stenvard (M) Ombud Gävleborg, Nina Lagh (M) Ombud Uppsala, Christer Jonsson (C) Ombud Kalmar, Helene Odenjung (FP) Ombud Västra Götaland, Monica Selin (KD) Ombud Västra Götaland
 65. Stärk den svenska elevhälsan
  Magnus Leivik (M) Ombud för Södermanlands län, Fredrik Sjöstrand (M) Ombud för Östergötlands län, Patrik Stenvard (M) Ombud för Gävleborgs län
 66. Öppna jämförelser av patienträttigheter
  Magnus Leivik (M) Ombud för Södermanlands län, Patrik Stenvard (M) Ombud Gävleborg, Christer Jonsson (C) Ombud Kalmar, Helene Odenjung (FP) Ombud Västra Götaland, Monica Selin (KD) Ombud Västra Götaland
 67. Vårdval
  Marie Ljungberg Schött (M) Ombud Stockholms län, Suzanne Frank (M) Ombud Kronobergs län, Marie Morell (M) Ombud för Östergötland
 68. Patienten i centrum för hela hälso- och sjukvården
  Ola Karlsson (M) Ombud Region Örebro
 69. Om att underlätta för kommuner att behandla olika utförare lika
  Elisabeth Unell (M) Ombud Västmanlands län, Carola Gunnarson (C) Ombud Västmanlands län, Helene Odenjung (FP) Ombud Västra Götaland, Monica Selin (KD) Ombud Västra Götaland
 70. Avskaffa straffbeskattningen av kollektivtrafiken
  Kristoffer Tamsons (M) Ombud för Stockholms län
 71. Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet
  Erika Ullberg (S) Ombud för Stockholms län, Dag Larsson (S) Ombud för Stockholms Län
 72. Kommunforskning
  Peter Bylund (MP) Ombud Stockholms län
 73. En god europeisk el-infrastruktur
  Christian Staaf (SD) Ombud för Stockholms län
 74. Specificera normkritiskt perspektiv
  Staffan Eklöf (SD) Ombud för Jönköpings län
 75. Att SKL:s arbetsutskott, beredningar, delegationer och programberedningar tillsätts av SKL-kongressen
  Matz Dovstrand (SD) Ombud för Västra Götaland
 76. SKL ska utreda om politiska beslut i landsting och kommuner tas enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Matz Dovstrand (SD) Ombud för Västra Götalands län
 77. Kartläggning av undanträngningseffekter i bostadskön
  Anders Ahl (SD) Ombud för Värmlands län
 78. Pragmatiskt och kostnadseffektivt förbättra kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska som modersmål
  Anders Ahl (SD) Ombud för Värmlands län
 79. Motverka bristen av biomedicinska analytiker
  Anders Ahl (SD) Ombud för Värmlands län

Informationsansvarig

 • Karin Särnå
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!