Kongress 2015

SKL:s ordinarie kongress genomförs i Karlstad den 11-12 november. På kongressen beslutas om mål och inriktning för SKL:s verksamhet de kommande fyra åren. 

Vid kongressen behandlades de 79 motioner som inkommit från medlemmar och ombud.

Nu finns video från kongressen tillgänglig.

 

Handlingar till kongressen är tillgängliga via webb och kongressystem.

Praktisk information kring ersättning för utlägg och förlorad arbetsinkomst.

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!