Uppföljning och utvärdering

Kongressens uppdrag till styrelsen följs upp efter två år. Slutrapportering görs år 2019 då det är ordinarie kongress.

Var fjärde månad görs tertialrapporter till styrelsen och vd. Där ges en samlad bild av SKL:s alla verksamheter utifrån verksamhetsplan, ekonomi, personal, finansförvaltning, pensionsstiftelse samt företagsverksamhet.

Varje månad får vd, ledningsgrupp och samtliga chefer en rapport om SKL:s ekonomi.

Varje avdelning planerar och följer upp sin verksamhet.

Det finns en internkontrollplan som är beslutad av styrelsen. Där står det mer om uppföljning, bland annat finns det fler kontrollmoment för uppföljning av verksamheten.

SKL gör undersökningar riktade mot medlemmarna. Det kan handla om uppfattningar kring förbundets prioriteringar, arbetssätt och resultat.

Internt på SKL genomförs medarbetarundersökningar och det görs även externt riktade kännedomsundersökningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot