Handlingar och beslut, styrelsen

De ärenden som behandlas av styrelsen finns i en föredragningslista. Efter sammanträdet publiceras handlingar från styrelsen.

Beslut från styrelsen 8 november 2019

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor - (Ds 2019:15)

Inbjudan att inkomma med analyser i syfte att utveckla regeringens ungdomspolitik

Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Samråd om utvärdering av paketet för rörlighet i städer

Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:01)

Organbevarande behandling för donation

Skrivelse avseende God och nära vård - Vård i samverkan (SOU 2019:29)

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Överenskommelser

Motioner

Beslut från styrelsen 25 oktober 2019

Fjärde järnvägspaketet

Järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse och överlåtelse av järnväg

Skattelättnad för arbetsresor - en avståndsbasera och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Förslag till ändring av Boverkets byggregler - 2011:6 - föreskrifter och allmänna råd

Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17)

Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Inbjudan att komma med synpunkter på regeringens forskningspolitik

På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot