Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Marie Morell (M)
Region Östergötland

Vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Region Skåne

Nicklas Sandström (M)
Region Västerbotten

Malin Wengholm (M)
Region Jönköping

Tobias Nässén (M)
Region Stockholm

Christer Jonsson (C)
Region Kalmar

Jimmy Loord (KD)
Region Kalmar

Gilbert Tribo (L)
Region Skåne

Håkan Linnarsson (S)
Västra Götalands­regionen

Kaisa Karro (S)
Region Östergötland

Marcus Eskdahl (S)
Region Jönköping

Talla Alkurdi (S)
Region Stockholm

Sara Svensson (V)
Region Skåne

Ersättare

Mikael Johansson (M)
Region Kronoberg

Christine Lorne (C)
Region Stockholm

Malin Gabrielsson (KD)
Region Västmanland

Malin Sjöberg Högrell (L)
Region Uppsala

Tommy Berger (S)
Region Gävleborg

Vivianne Macdisi (S)
Region Uppsala

Karin Sundin (S)
Region Örebro

Malena Ranch (MP)
Region Uppsala

Marlen Ottesen (SD)
Region Skåne

Kenneth Backgård (NS)
Region Norrbotten

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot