Kultur och fritid

Beredningen för kultur och fritid bereder frågor om kultur och idrott, folkbildning, kulturmiljö, fritid och föreningsliv. I den här beredning hanteras också vissa barn- och ungdomsfrågor.

Ordförande
Alex Bergström (S)
Västra Götalandsregionen

Vice ordförande
Conny Brännberg (KD)
Skövde kommun

Catrin Hulmarker (M)
Hjo kommun

Hans Forsberg (M)
Kungsbacka kommun

Henrik Yngvesson (M)
Mörbylånga kommun

Jonas Naddebo (C)
Stockholms stad

Karolina Wallström (L)
Örebro kommun

Maria Brauer (S)
Öckerö kommun

Ilan de Basso (S)
Jönköpings kommun

Meit Fohlin (S)
Region Gotland

Parvane Assadbegli (V)
Karlstads kommun

Ersättare

Christian Sonesson (M)
Staffanstorps kommun

Magnus Svensson (C)
Region Gävleborg

Elisabeth Kihlström (KD)
Region Värmland

Thomas Söderström (L)
Luleå kommun

Olle Burell (S)
Stockholms stad

Johan Andersson (S)
Eslövs kommun

Elias Georges (S)
Motala kommun

Henrik Blind (MP)
Jokkmokks kommun

Jörgen Fogelklou (SD)
Göteborgs stad

Beredningssekreterare

Tina Wirgén

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!