Servicelöfte

För SKL är det viktigt att våra medlemmar, kommuner och regioner, är nöjda med det stöd och den service vi erbjuder. Därför arbetar vi med att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till våra medlemmar.

Stöd och rådgivning

SKL erbjuder stöd och rådgivning inom de flesta områden som våra medlemmar ansvarar för. Vi eftersträvar resfria möten och håller därför gärna telefon- eller webbsända möten.

Vi erbjuder även konsultstöd inom vissa områden och på särskilt uppdrag av enskilda medlemmar enligt vår avgiftspolicy.

Avgiftspolicy för SKL

Information

SKL informerar medlemmarna om händelser som påverkar dem.

SKL:s webbplats skl.se innehåller bland annat cirkulär, publikationer, kurser och konferenser, statistik, prenumeration på innehåll från webbplatsen, pågående arbete med remisser, nyhetsbrev, Twitterflöden och bloggar.

En nationell mötesplats

SKL är en nationell mötesplats för våra medlemmar. Det är vi genom att erbjuda utbildningar, konferenser och föreläsningar inom de flesta områden som kommuner och regioner ansvarar för.

För att öka tillgängligheten för våra medlemmar ska så många av våra konferenser och föreläsningar som möjligt webbsändas. Dessutom ska vi öka antalet webbaserade kurser. Vi driver, understödjer och deltar i de fysiska och virtuella nätverk som våra medlemmar efterfrågar. Vi erbjuder Projectplace som en virtuell mötesplats för våra nätverk.

Kontakta SKL

Vid en förfrågan via telefon eller e-post ska du som arbetar hos en av våra medlemmar få svar eller besked inom två arbetsdagar om hur ärendet kommer att hanteras. Om du möts av ett frånvaromeddelande ska du få personlig kontakt inom två arbetsdagar från det att personen är på plats.

Vilka är SKL:s medlemmar?

E-post

info@skl.se eller direkt till en SKL-medarbetare fornamn.efternamn@skl.se

Telefon

08-452 70 00. Kontaktcenter på SKL är öppet 08.00 - 16.45.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot