Inriktning och verksamhet

Kongressen 2015 beslutade vilken inriktning SKL:s arbete ska ha under åren 2016-2019 i ett inriktningsdokument. Kongressen gav även SKL ett antal uppdrag.

För att fullgöra sin uppgift att bidra till medborgarnas trygghet och välfärd behöver kommuner och regioner ständigt förnya och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Samtidigt ställs krav på stabilitet, långsiktighet och trovärdighet. De närmaste åren står SKL:s medlemmar inför en rad utmaningar som ställer särskilda krav på förbundet.

Utifrån dessa utmaningar har förbundets kongress i november 2015 angett att förbundets aktiviteter under mandatperioden 2016-2019 ska ha sin utgångspunkt i följande tre inriktningar:

  • Demokrati och självstyre
  • Välfärdens utveckling och finansiering
  • Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

För varje inriktning har kongressen dessutom valt att ange ett antal inriktningsmål.

Inriktningsdokumentet

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot