Publicerad: 27 november 2020

Samråd vid statistikinsamling från kommuner och regioner

Statliga myndigheter har skyldighet att samråda med SKR innan de skickar ut enkäter eller på annat sätt samlar in uppgifter från kommuner och regioner.

Den kommunala verksamheten är intressant för många aktörer i samhället. Kommuner och regioner belastas därför av ett omfattande uppgiftslämnande i form av enkäter och andra uppgiftsinsamlingar.

Samråd enligt SFS 1982:668

Samrådsskyldigheten regleras i förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. Syftet med förordningen är att underlätta och begränsa uppgiftslämnandet för våra medlemmar.

Inga utskick av enkäter till kommuner och regioner med hänsyn till coronapandemin

Myndigheter måste undvika enkäter, nyhet 27 november 2020

SKR har beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner året ut uppmanar departement att se till att myndigheter undviker utskick av enkäter. Undantagna är endast ett fåtal av SKR:s enkäter som bedöms vara av synnerlig vikt.

Trots tidigare uppmaningar till myndigheter om att undvika utskick av enkäter till kommuner och regioner har mängden inte kommit att bli speciellt mycket lägre än förra året. Antalet enkäter minskade något under våren, då flera myndigheter avstod från utskick för att minska belastningen på kommuner och regioner medan de hanterade coronapandemin. Det har dock myndigheterna istället kompenserat med desto fler enkäter under hösten.

Vilka berörs av förordningen

Förordningen gäller alla myndigheter med undantag för myndigheter under riksdagen. Även universitet och högskolor samt länsstyrelser innefattas. Den berör uppgiftsinsamlingar till såväl politiker som tjänstemän i kommun, landsting och region, när de ombeds lämna uppgifter som rör deras politiker- eller yrkesroll.

För uppgiftsinsamling från fristående verksamhet gäller samråd med NNR, Näringslivets regelnämnd.

Så här går ett samråd till

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!