Publicerad: 14 december 2020

Statistik Skola och förskola

SKR redovisar Öppna jämförelser förskola, grundskola och gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada.

Öppna jämförelser - Förskola

Öppna jämförelse förskola ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Rapporten innehåller bland annat nyckeltal om förskolan och resultatet från två enkätstudier samt exempel från kommuner. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelse - Förskola

Öppna jämförelser - Grundskola

Resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser - Grundskolan

Öppna jämförelser - Gymnasieskola

Gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skol-perspektivet och hemkommunsperspektivet. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser - Gymnasieskolan

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!