Publicerad: 11 december 2020

Statistik Personal

SKRs statistik och analyser om anställda inom kommuner och regioner. Här finns också uppgifter om engagemanget hos medarbetarna.

Anställda i kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Till exempel hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna. Statistiken i rapporten är till störst del baserad på SKR:s personal- och lönestatistik. Uppdateras årligen.

Personalen i välfärden

Fler uppgifter om personalen i kommuner och regioner finns i tabellpaket samt i databasen Kolada:

Kommunal personal 2019

Regionanställd personal 2019

Personalstatistik i Kolada

Personalnyckeltal

Löner för anställda i kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner samlar in och producerar lönestatistik om anställda i kommuner och regioner. Det används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKR gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik. Uppdateras årligen.

Lönestatistik

Sjukfrånvaro anställda kommun/region

Sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och regioner. Uppdateras årligen.

Sjukfrånvaro hos anställda inom kommun/region

Hållbart medarbetarengagemang

Modell för att med enkätfrågor kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner i Kolada, med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Uppdateras löpande.

Hållbart medarbetarengagemang

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare
  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!