Publicerad: 27 november 2020

Nyhet

Myndigheter måste undvika enkäter

SKR och Näringslivets Regelnämnd, NNR, uppmanar departement att se till att myndigheter undviker utskick av enkäter till kommuner och regioner.

Trots tidigare uppmaningar till myndigheter om att undvika utskick av enkäter till kommuner och regioner har mängden inte kommit att bli speciellt mycket lägre än förra året. Antalet enkäter minskade något under våren, då flera myndigheter avstod från utskick för att minska belastningen på kommuner och regioner medan de hanterade coronapandemin. Det har dock myndigheterna istället kompenserat med desto fler enkäter under hösten.

Använd enkäter i undantagsfall

Myndigheterna anser att de är låsta av regeringsuppdrag och uppdrag i regleringsbrev, som kräver uppgiftsinsamlingar för att kunna fullföljas. SKR och Näringslivets Regelnämnd NNR riktar därför en skärpt uppmaning till en rad departement om att se till att berörda myndigheter undviker uppgiftsinsamlingar, framför allt enkätutskick, till företagare, kommuner och regioner. SKR och NNR föreslår att uppgiftsinsamlingar, utöver de som rör den officiella statistiken, endast får användas i undantagsfall, när alla andra sätt är uttömda. Ett alternativt sätt att informera sig om kommuners och regioners verksamheter är att kontakta SKR:s egna experter och nätverk inom olika sakområden.

Fördubbling av antalet enkäter

SKR och NNR ser att det stora antalet enkäter som myndigheter skickar ut både är ett generellt och ett växande problem. Sedan 2005 till 2019 har antalet statliga enkätärenden som SKR får årligen fördubblats från 79 till 167 stycken.

SKR har sedan tidigare beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner året ut. Undantagna är endast ett fåtal av SKR:s enkäter som bedöms vara av synnerlig vikt.

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!