Publicerad: 23 mars 2020

Inga utskick av enkäter till SKR:s medlemmar med hänsyn till utbrottet av covid-19

SKRs krisledning har beslutat att inte skicka ut enkäter eller påminnelse om enkäter, till kommuner och regioner med anledning av den belastning som corona-pandemin medför. En rekommendation som SKR även ber myndigheter att följa.

Alla utskick av SKR:s egna enkäter eller påminnelser om enkäter är stoppade. Detta efter önskemål som kommit från SKR:s medlemmar. Personalen behöver nu fokusera på krisarbetet. Undantag är enkäter som bedöms som särskilt prioriterade och då ska först frågan gå till SKRs egna experter.

SKR uppmanar också myndigheter av samma skäl att för närvarande stoppa utskick av enkäter till kommuner och regioner. Vid frågor som rör regionernas och kommunernas arbete med covid-19 kan SKRs nätverk och egna experter bidra med sina erfarenheter av krisarbetet.

För att utröna om SKR kan bidra med den kunskap som behövs om arbetet med covid-19, kontakta sektionschef Peter Fitger via e-post.

peter.fitger@skr.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kenneth Åhlvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!