Publicerad: 7 december 2020

Tandvård

Regionerna redovisar varje år hur tandvårdsstödet används. SKR samordnar enkätsvaren och redovisar utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Uppdateras årligen.

Regionernas tandvårdsstöd

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!