Publicerad: 25 november 2019

Vårdval i primärvården

Vårdvalssystem i primärvården är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010. Landstingen har dock rätt att själva utforma regelverken. Det är därför intressant att studera vilka variationer som finns och hur olika utformning av systemen kan kopplas samman med olika styreffekter. I denna rapport görs en kartläggning och jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar för vårdenheter i samtliga landsting år 2012.

Vårdval i primärvården

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2012-09-27

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-826-6