Publicerad: 28 november 2019

Vård på olika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen från 1982 ges på lika villkor, oavsett patientens sociala position i samhället. Kunskapsöversikten Vård på (o)lika villkor ställer frågan om hur väl hälso- och sjukvården lyckas uppfylla detta mål.

Kunskapsöversikten ger bland annat en kort inblick i några av de faktorer som bestämmer människors hälsa och hur social position bidrar till att förbättra eller försämra hälsan. Men vad kunskapsöversikten i första hand gör är att redovisa den vetenskapliga kunskap som finns om sociala skillnader i hälso- och sjukvården, både avseende tillgänglighet och behov samt behandling och kvalitet.

Köp 10 st eller fler för 125 kr/st
Köp 20 st eller fler för 100 kr/st

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-03-18

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7164-437-4