Publicerad: 25 november 2019

Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård

Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att ; fånga medborgarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet.

Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2011 års undersökning. Hela undersökningen presenteras på www.vardbarometern.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2012-03-07

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-772-6