Publicerad: 27 november 2019

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt. Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell forskningsöversikt om valfrihetssystem vad avser de offentligt finansierade tjänster som traditionellt utförs i kommuner och landsting.

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion och belyser följande frågeställningar: Hur definieras begreppet valfrihet? Vilka drivkrafter ligger bakom beslutet att införa? Vad ville man uppnå med att införa valfrihetssystem i kommuner och landsting? Vilka effekter och resultat har valfriheten lett till? Vilka erfarenheter har man dragit under och efter införande av valfrihetssystem? Vilken systempåverkan har införandet inneburit?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi, Forskning och innovation

Utgivningsdag: 2010-11-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-596-8