Publicerad: 26 augusti 2019

Vad kostar verksamheten 2015?

Kommunernas kostnadsutveckling från 2010 till 2015.

För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. För analysen: vilka nyckeltal bör användas, hur systematisera och organisera jämförelser och med vilka kommuner? Efter genomgång av övergripande utveckling följer fördjupning inom äldreomsorg med tips om hur analysen på det lokala planet kan fortsätta.

Vad kostar verksamheten 2015?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi, Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2016-08-18

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-084-9