Publicerad: 18 september 2020

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa

SKR har genomfört en nationell kartläggning av ungdomsmottagningarnas arbete med unga när det gäller sexualitet och egenmakt. Syftet med rapporten är att visa på möjligheter att stärka ungdomsmottagningarnas roll och arbete.

En ungdomsmottagning har en viktig roll i att främja ungas hälsa och att stödja i frågor om sexualitet och egenmakt. För att stimulera till utveckling på alla nivåer visar rapporten på möjligheter som kan ligga till grund för initiativ i samverkan mellan huvudmän, av enskilda huvudmän eller på verksamhetsnivå. Rapporten vänder sig framför allt till dig som är beslutsfattare inom någon av ungdomsmottagningarnas huvudmannaorganisationer men även till dig som arbetar i eller nära verksamheten. Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Kvinnors hälsa

Utgivningsdag: 2020-06-05

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-880-7