Publicerad: 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - underlag

Underlag till handbok innehåller faktaunderlag for arbetet med trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet.

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägleda samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktorer i arbetet med att lyfta fram och förankra frågor som beror stadens resor och transporter.

Trafik för en attraktiv stad - underlag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2015-09-18

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-275-1