Publicerad 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - introduktion

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans eftersträvas mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och andra stadskvaliteter. Detta kräver att samhällsplaneringen utgår från ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset