Publicerad: 27 november 2019

Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007

En pilotstudie som redovisar åtta landstings/regioners väntetidsskillnader för kvinnor och män respektive äldre och yngre. Resultatet baseras på den nationella väntetidsdatabasens urval avseende besök och behandlingar. Studien är genomförd på grunddata från respektive landsting/region för verksamhetsåret 2007.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-11-09

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-454-1