Publicerad: 3 juli 2019

Styrmedelsbiblioteket - verktyg för gods i tätort

Skriften har presenterar ett resonemang kring hur man kan arbeta med befintliga styrmedel för att genomföra åtgärder för godstransporter i tätort. Den innehåller även en genomgång av vilka effekter dessa kan tänkas få, liksom förslag på ett antal åtgärdspaket kopplat till önskade effekter.

Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och regioner.

De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Samtidigt har godstransporter negativa effekter på stadslivet.

Styrmedelsbiblioteket - verktyg för gods i tätort

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2015-12-22

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-363-5