Publicerad: 27 november 2019

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.

I denna rapport redovisas statistik avseende 2009. Såväl prestationer som kostnader redovisas för ett stort antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård etc. Målet är att kostnader och presta­tioner ska kunna analyseras tillsammans.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2010-06-30

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-560-9