Publicerad: 20 augusti 2019

Snabbguide: Analysera skolresultat

För att ge våra medlemmar stöd i att utveckla sina skolverksamheter har SKL tagit fram denna snabbguide. Snabbguiden vänder sig till tjänstepersoner och rektorer med ansvar för systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamhet i kommunal förvaltning.

Att utveckla verksamheter och uppnå en högre kvalitet kräver en långsiktig strategi och ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder.

Snabbguide: Analysera skolresultat

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Skola

Utgivningsdag: 2018-06-15

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-687-2