Publicerad: 29 juni 2020

Smart mobilitet och mobilitetstjänster

Syftet med denna skrift är sprida erfarenheter och ge kunskap om hur kommuner och regioner kan arbeta proaktivt och flexibelt med smart mobilitet och mobilitetstjänster. Här redovisas de viktigaste utvecklings-trenderna och exempel på metoder och förhållningssätt för att kommuner och regioner ska kunna arbeta proaktivt och flexibelt med smart mobilitet och mobilitetstjänster.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2020-06-29

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-878-4