Publicerad 22 november 2019

SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjliggöra jämförelser inom och mellan vårdenheter, organisationer och vårdkedjor samt studera effekterna av specifika och samordnade insatser för personer som behandlas inom missbruks- och beroendevård.

SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset