Publicerad: 21 november 2019

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätningen och verksamheten med uppbyggnad och underhåll av kommunernas geodatabaser genomgår stora förändringar. Övergången till de nationella geodetiska referenssystemen pågår i kommunerna. Mättekniken utvecklas - och med den, mätmetoder och arbetssätt.

Nya arbetssätt innebär ett stort behov av information och erfarenhetsutbyte. SKL har därför tillsammans med Lantmäteriet och KTH genomfört nio regionala konferenser, Samhällsmätning 2020. De viktigaste budskapen och slutsatserna från konferenserna finns sammanställda i denna skrift.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2013-11-20

Format: PDF

ISBN: 5320