Publicerad: 29 juni 2020

RIPS 19

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020).

De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas förpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKR och dess föregångare. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. Årligen görs dessutom en översyn av aktuella riktlinjer. I RIPS 19 redovisas senaste versionen av riktlinjerna.

RIPS 19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2020-06-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-556-1