Publicerad: 25 november 2019

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin ska ge hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig diffus smärta.

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige sedan 2002 då den låg på en historiskt hög nivå. Fortfarande finns det dock skillnader mellan män och kvinnor. I dag står lättare psykisk ohälsa såsom olika typer av ångest, depression och stress, samt smärta i rygg, nacke eller axlar, bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar. Det är skälet till att landstingen får extra ersättning för att behandla och rehabilitera patienter i åldrarna 16–67 år. Det främsta målet är att stödja kvinnor och män att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Sjukskrivning och rehabilitering

Utgivningsdag:

Format: PDF

ISBN: