Publicerad 6 februari 2020

Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet

Regionerna arbetar både lika och olika med regional utveckling. Denna rapport utforskar dessa olikheter och ger en översikt över hur regionerna arbetar. Rapporten beskriver hur de 21 regionerna organiserat verksamheten, dvs. den politiska styrningen samt hur förvaltningarna som hanterar regional utveckling ser ut. Regionernas finansiella resurser beskrivs och ett resonemang förs om olika strategier.

Fyra olika roller framträder vad gäller hur regionerna arbetar med regional utveckling i praktiken;

  • Finansiären
  • Utföraren
  • Nätverkaren
  • Kapacitetsbyggaren

Metoden för framtagandet av rapporten består av en kombination av webbaserat material och intervjuer med regionala företrädare.

Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset