Publicerad: 27 november 2019

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen är en del i det utvecklingsarbete som pågår med syfte att förbättra tillgängligheten till rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Utgångspunkten är insatser till barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa men betonar också vikten av tidiga och förebyggande insatser liksom hälsofrämjande insatser till alla.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Psykisk hälsa

Utgivningsdag: 2009-09-17

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-458-9