Publicerad: 25 november 2019

Preventing early school leaving

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen eller avbryter sina gymnasiestudier helt. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Only around 70 per cent of upper secondary school students complete their education within three years. Other students either need more time to achieve their targets or discontinue their upper secondary studies entirely. What do the drop-outs mean? What can municipalities and schools do to make all students both want and manage to compete their education?

Svensk version/Swedish version

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsmarknad, Skola

Utgivningsdag: 2013-03-05

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-925-6