Publicerad: 16 oktober 2020

Patient- och brukarmedverkan - positionspapper

Detta positionspapper redovisar Sveriges Kommuner och Landstings syn på patient- och brukarmedverkan i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Positionspapperet antogs av förbundets styrelse den 20 augusti 2010. Det utgör underlag för förbundets förtroendevalda och tjänstemän i det interna arbetet såväl som i kontakter med andra aktörer. Det kan även utgöra ett stöd till medlemmarna i deras arbete.

Patient- och brukarmedverkan - positionspapper

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati, Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Utgivningsdag: 2010-08-28

Format: PDF

ISBN: Saknas