Publicerad: 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017

Rapporten innehåller 28 färgsatta indikatorer och 15 bakgrundsmått, med resultat på kommunnivå. I bilagan finns också resultat för kvinnor och män, stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt offentligt och enskild driftsform. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2018-04-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-674-2