Publicerad: 22 augusti 2019

Öppna jämförelser Grundskola - 2016

Öppna jämförelser - Grundskola 2016 är SKL tionde jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/15. Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Integration, Skola, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2016-04-25

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-392-5