Publicerad: 26 augusti 2019

Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre

Rapporten innehåller indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, SKL och Socialstyrelsen publicerar. I rapporten presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
Rapporten går att ladda ner som pdf, kostnadsfritt.

Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2016-03-30

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-386-4